Navigace

A A A

EET - Elektronická evidence tržeb v ČR

Naše systémy a připravenost na Elektronickou evidenci tržeb v ČR


V tomto článku Vás informujeme ohledně podpory našich produktů v rámci EET - Elektronické evidence tržeb.

Připravujeme spuštění i webové aplikace pro zadávání tržeb s podporou EET. Po vydání tak bude na trhu nejlevnější řešení EET. Sledujte naše stránky.

Všechny naše systémy, které využívají zákaznické účty, nebo vystavují doklady plně podporují EET.

Jaké změny v postupech jsou v aplikacích Bar a RestauracePokladníčekFirma a SkladPokladna a SkladPůjčovnaAdvertise Manager v rámci balíku Radio Profesional a RPX?

Všude, kde je potřeba online unikátní kód do dokladu (FIK) je zobrazeno informační okno ohledně probíhající komunikace s EET. Všude, kde se doklady identifikují dodatečně (maximálně do dvou dnů dle zákona, obvykle při uzávěrkách), tam je účtenka vystavena v OFFLINE režimu a je jí přidělen náhradní PKP kód. S takovými doklady máte možnost ještě dodatečně pracovat (nelze měnit jejich obsah, ale jdou zrušit, nebo odeslat ONLINE). Můžete vyloučit například stornované doklady, nebo personální účty, případně interní reklamní kampaně a podobně. Máte tak plně pod kontrolou všechny informace, které mají z provozovny odcházejí na Finanční správu. 

U online účtů máte plně pod kontrolou vyloučení konkrétních zákazníků (interní doklady), nebo máte možnost u konkrétního typu zákazníka nastavit volbu, zda má být zahrnut do online vyúčtování (bude odesílán okamžitě), nebo zda bude zahrnut do offline vyúčtování (do uzávěrky). Máte také možnost zvolit si, zda se má jako hlavní provádět komunikace online, nebo offline (pro nové - neexistující zákazníky) - dle možností konkrétní aplikace a jejího charakteru.

Všechny naše systémy plně podporují EET. Jako jediní fungujeme i na Windows XP!

Co se děje v případě výpadku serverů Finanční správy?

Vzhledem k tomu, že v rámci testovacího období jsme pozorovali časté výpadky na straně Finanční správy, rozhodli jsme se do systémů zahrnout i možnost použití našich serverů jako mezičlánku mezi kasou a Finanční správou. V praxi to funguje tak, že naše pokladny se spojí s jedním z našich serverů a předají požadavek EET, ten se ihned pokusí spojit se servery Finanční správy. Pokud to projde (správa funguje), pak je kase vrácen FIK/BKP/PKP a provedou se navazující akce. Pokud ale Finanční správa zrovna nefunguje, je vrácen unikátní kód elektronické účtenky a ta spadne do OFFLINE fronty na našem serveru. Jakmile je Finanční správa dostupná, tak se do ní "přesypou" všechny OFFLINE účtenky a při dalším kontaktu kasy je dána kase informace, že má "k vyzvednutí" již zpracované OFFLINE účtenky, které si kasa následně na pozadí vyžádá a provede řádné zaúčtování na vlastní straně. Vše se děje automaticky a na pozadí, nemusíte do toho nijak zasahovat a v podstatě o tom ani nevíte - systém Vás tímto neobtěžuje.

Pokud by nebyl dostupný žádný z našich serverů (nebo pro případ, kdy nejde v provozovně zákazníka internet), pak má podobnou OFFLINE frontu i kasa přímo. Princip následné synchronizace poté proběhne stejným principem, jako u výpadku, nebo nedostupnosti serverů Finanční správy. S tímto zákon o EET počítá a maximální doba na synchronizaci OFFLINE účtenek je nařízena na 48 hodin od vygenerování účtenky (nebo podle sjednané výjimky až pět dní). Neodeslané účtenky v kase vidíte a můžete je odeslat ručně, nebo je odstranit.

V OFFLINE režimu je na účtence zobrazen náhradní kód PKP, kód BKP a pokud používáte i naši elektronickou účtenku, je na ní zobrazeno i číslo této účtenky. V ONLINE režimu je na účtence zobrazen FIK kód, kód BKP a případně náš kód elektronické účtenky.

Pokud budete mít internet nedostupný déle, než 48 hodin, náš systém tento časový limit neřeší a při nejbližší příležitosti účtenky synchronizuje i po tomto zmeškaném termínu. Každá účtenka má totiž unikátní ID, časové razítko a další bezpečnostní prvky založené na certifikátu poplatníka. Jde tedy jednoznačně prokázat, že účtenka byla v pořádku vygenerována a že proběhl pokus o její synchronizaci. Předpokládáme, že daný limit časem vláda změní na doporučený maximální, jelikož nic nebrání tomu, aby se data přiznala i později. Dle praxe víme, že i později odeslané účtenky nedělají FS problém, jelikož FS nezná datum zřízení účtenky. Jinak je tomu ale v případě, že účtenku odnesl host, nebo kontrola.

Na straně našich serverů jsme si vyvinuli vlastní serverovou webovou službu, která kapacitně zvládne obsloužit nejméně 15 000 účtenek za každou vteřinu. Z principu funkcionality webových služeb se případný větší počet pouze trochu pozdrží (v řádu vteřin) a pokud není čekání delší, než 60 vteřin, jsou zpracovány požadavky všechny. Podle našich zátěžových testů, kdy jsme uměle generovali z více počítačů zátěž větší, než 35 000 požadavků za vteřinu - vše jediný server správně a včas zpracoval. Při přibližně tisícovce aktivních kas a přibližně jedné účtence za minutu tak očekáváme špičkovou zátěž nepřesahující pouhých 20 účtenek za vteřinu. I tak máme severy raději dva - každý v jiné geolokaci z důvodu eliminace případného výpadku v dané lokalitě. Servery jsou připojeny na páteři sítě internet v profesionálních datových centrech spojem 1Gbit s tím, že serverovny našich partnerů mají i záložní konektivitu a základní konektivita má 4x 15Gbit - 85GB. Pevně věříme, že jsme připraveni lépe, než samotná Finanční správa.

Za aktualizace jsme nikdy nevybírali žádné poplatky, takže se nemusíte obávat zvýšení nákladů. Prostě v systému provedete aktualizaci a funkce budete mít k dispozici v rámci stávajících licencí. Aktualizace je u nás vždycky zdarma!

Náš nejlepší software

Právě přítomno: 14275 hostů a žádný člen

Joomla Templates by Joomla-Monster.com